Over Oncohulp Vlaanderen

‘Oncohulp Vlaanderen’ werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag om de zichtbaarheid van expertise in psychosociale oncologie te vergroten en er op die manier voor te zorgen dat mensen met kanker en hun familieleden sneller de gepaste begeleiding krijgen.

Als mensen met een kankerdiagnose te maken krijgen of de draad van hun leven terug willen opnemen na hun behandeling, kan de juiste begeleiding een belangrijke bron van steun zijn. Al te vaak weten patiënten en familieleden niet dat ze deze hulp kunnen krijgen of komen ze niet snel genoeg terecht bij zorgverleners die de nodige kennis en ervaring hebben met betrekking tot hun specifieke vragen en obstakels.

Ook artsen, verpleegkundigen en paramedici zijn vaak op zoek naar psychologen of seksuologen met specifieke ervaring in oncologie om hun patiënten gericht te kunnen doorverwijzen.

Om hier een antwoord op te bieden, heeft het Cédric Hèle instituut, in samenwerking met Kom op tegen Kanker, het initiatief genomen om ‘Oncohulp Vlaanderen’ op te richten. Deze database geeft een handig overzicht van psychologen, seksuologen, psychotherapeuten en diëtisten met ervaring in begeleiden van mensen na een kankerdiagnose. Er werd bewust voor gekozen om een overzicht te maken van zorgverleners binnen de ziekenhuizen en in praktijken buiten het ziekenhuis.

Artsen en andere zorgverleners, maar ook patiënten en naasten kunnen via deze database op zoek gaan naar de gepaste hulp in hun regio.

Er zijn een aantal voorwaarden om opgenomen te worden in de database. Psychologen, seksuologen, psychotherapeuten en diëtisten die opgenomen worden hebben minstens 3 jaar ervaring in de psychosociale oncologie en/of hebben een voortgezette opleiding hierin gevolgd en/of zijn werkzaam in een ziekenhuis op een oncologische afdeling. Alle psychologen in deze database zijn geregistreerd bij de psychologencommissie en beschikken dus over een erkenningsnummer als psycholoog. Voor de seksuologen in deze database geldt dat ze allen lid zijn van de beroepsvereniging voor seksuologen in Vlaanderen (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie). Psychotherapeuten met aan andere vooropleiding dan psycholoog of seksuoloog voldoen aan de criteria van 'psychotherapeut met verworven rechten'.

'Oncohulp Vlaanderen' is een database in ontwikkeling. In de opstartfase werd ervoor gekozen om enkel psychologen en seksuologen op te nemen. Ondertussen werden ook psychotherapeuten hieraan toegevoegd. In een nog latere fase zal er bekeken worden of en hoe andere zorgverleners een plaats kunnen krijgen binnen deze database.

Indien u nog verdere vragen heeft, kan u contact opnemen met veronique.gerits@cedric-heleinstituut.be

 

 

Terug naar boven