Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zich laat registreren op de website Oncohulp Vlaanderen.

Oncohulp Vlaanderen is een project van Cédric Hèle instituut vzw (CHi) in samenwerking met Kom op tegen Kanker en is terug te vinden via volgende link: www.oncohulp.be.

1. Doel van deze website

Oncohulp Vlaanderen heeft als doel om de zoektocht naar een geschikte hulpverlener met ervaring binnen oncologie te vergemakkelijken.

Hiermee wil Oncohulp Vlaanderen de nodige informatie bieden om zorgverleners in staat te stellen tot een kwaliteitsvolle doorverwijzing. Daarnaast willen we patiënten de mogelijkheid bieden om ook rechtstreeks op zoek te kunnen gaan naar een hulpverlener met ervaring op het gebied van kanker.

Voor geregistreerde hulpverleners biedt Oncohulp Vlaanderen de mogelijkheid om zich kenbaar te maken als professioneel met ervaring in oncologie.

2. Vermelding

Een vermelding op Oncohulp Vlaanderen houdt in dat de gegevens over de hulpverlener, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten opgenomen worden in de zoekacties en opgelijst worden naargelang de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines. De hulpverlener wordt voorgesteld aan de hand van een pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.

Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. De geselecteerde regio en therapievormen, de opleidingen, beroepsverenigingen en het eventuele licentienummer zijn immers persoonsgebonden.

Enkel voor psychologen: om je als psycholoog kenbaar te mogen maken is het noodzakelijk om een geldig inschrijvingsnummer van de psychologencommissie te hebben, dit jaarlijks te vernieuwen en na te kijken of deze vernieuwing in orde is. Het niet tijdig vernieuwen kan tot gevolg hebben dat je profiel tijdelijk offline geplaatst wordt.

3. Tarieven

Een vermelding op Oncohulp Vlaanderen is kosteloos.

4. Registratie

Bij registratie geeft de hulpverlener zijn gegevens op door het invullen van het registratieformulier.  Na goede ontvangst wordt de registratie door het Cédric Hèle instituut gecontroleerd op volledigheid en op het beantwoorden aan de voorwaarden. Zodra dit goedgekeurd is, ontvangt de hulpverlener een mail met bevestiging van opname op de website.

5. Stopzetten

Wanneer de hulpverlener de vermelding wenst stop te zetten, dient dit aangevraagd te worden via mail naar het contactadres (info@cedric-heleinstituut.be). Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden.

CHi vzw behoudt zich het recht de site of de werking hiervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed.

6. Gegevens

De gegevens worden beheerd door CHi vzw. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. CHi vzw heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.

Wanneer CHi vzw van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft Oncohulp Vlaanderen het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.

Indien de hulpverlener zich vermeldt als psycholoog dient de hulpverlener te beschikken over een geldig inschrijvingsnummer van de psychologencommissie. De familienaam welke wordt opgegeven in het profiel, dient identiek te zijn aan de opgegeven naam van de psychologencommissie.

7. Privacy

Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden ga je ook akkoord met ons privacy-beleid. Dit kan je terugvinden op www.oncohulp.be.

Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden, garandeer je dat alle nodige maatregelen getroffen worden inzake de bescherming van de patiëntengegevens, wanneer je gecontacteerd worden door zorgverleners of patiënten naar aanleiding van je registratie op Oncohulp Vlaanderen.

8. Contact

Oncohulp Vlaanderen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de hulpverlener hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.

Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de hulpverlener tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.

9. Storingen

Oncohulp Vlaanderen is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden.

Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Oncohulp Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor.

Oncohulp Vlaanderen kan niet garanderen dat de website ten alle tijden beschikbaar is.

10. Wijzigingen

Oncohulp Vlaanderen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit.

De domeinnamen kunnen gewijzigd worden.

Oncohulp Vlaanderen heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe voorwaarden zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.

 

 
Terug naar boven